E-MAIL: INFO@FOLDMERO.COM     Mobil: 06-20-323-4932     FAX: 06-1-690-1810         ONLINE ÁRAJÁNLAT >

Épülettörlés, épület megszűntetés

Az ingatlan tulajdonosának az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. 27. § értelmében a földhivatali nyilvántartást érintő valamennyi változást kötelessége bejelenteni. Ennek megfelelően nemcsak az újonnan létesített, hanem az elbontott épületeket is át kell vezetni a földhivatali nyilvántartási térképen.

A változásokat abban az esetben is jelenteni kell a földhivatal felé, ha az épület csak részben került elbontásra.

Az.épület törlésére irányuló eljárás során az elbontott építmény tehát az ingatlan-nyilvántartásban (tulajdoni lapon), és a földhivatalban vezetett nyilvántartási térképen egyaránt törlésre kerül.

A lebontott épületek törlése a nyilvántartásból nemcsak kötelezettség (amire az önkormányzat általában a bontási engedélyben is felhívja a figyelmet), hanem sok esetben a tulajdonosnak is érdeke (pl. csökken a fizetendő illeték mértéke).

 Az épület törlés folyamata

A folyamat nagyon hasonló az épület feltüntetés menetéhez:

1. Adatszolgáltatás: a munka megrendelését követően itt is ki kell kérnünk a vonatkozó adatokat az illetékes földhivatalból.

2. A terepi mérés: Épületmegszüntetési vázrajz elkészítéséhez is minden esetben szükséges a terepen méréseket végezni. Fontos, hogy az épület már elbontott (végleges) állapotban legyen. A mérést önállóan végezzük, de célszerű a tulajdonos jelenléte (időtartama többnyire 0.5-1 óra).

A tulajdonos általában a terepi mérés során adja át a földhivatali ügyintézéshez szükséges bontási engedélyt, illetve ekkor írja alá az ide vonatkozó formanyomtatványt (ingatlan-nyilvántartási kérelem).

3. Változási vázrajz és az egyéb kötelező munkarészek elkészítése.

4. Földhivatali ügyintézés az épület feltüntetéshez hasonlóan történik, ehhez a következők szükségesek:

- földmérő által elkészített kötelező munkarészek (pl. épület törlési vázrajz).

- Bontási engedély (önkormányzattól)

- tulajdonos által aláírt ingatlan-nyilvántartási kérelem.

Az illetékes földhivatal érkezteti majd záradákolja az épület megszüntetési vázrajzot, majd átvezeti az ingatlan-nyilvántartásba, az épület törlésre kerül a tulajdoni lapról és az ingatlan-nyilvántartási térképről.

Megjegyzés: a folyamat időtartama megegyezik az épület feltüntetésnél leírtakkal, továbbá itt is lehetőség van a 2X30 napos hivatali ügyintézési idő lerövídítésére soron kívüli eljárással (külön díj befizetése ellenében).

Az elvégzett munkát az épület feltüntetéshez hasonlóan a földhivatal által érkeztetett épületmegszűntetési vázrajzzal igazoljuk a Megrendelő felé.

 

Milyen dokunentációk szükségesek az épületmegszüntetési eljáráshoz?

- Bontási igazolás: bontási engedély (vagy bontási határozat).

- Ingatlan-nyilvántartási kérelem (formanyomtatvány), a tulajdonos által aláíva.

 

Kik készítik el az épület törléséhez szükséges változási vázrajzot?

Épületfeltüntetést és -törlést egyaránt csak a megfelelő végzettséggel és jogosultsággal rendelkező földmérő végezhet.

További információk a földmérési jogosultságokról.

Hozzászólás beküldése

*